Cenník

Virtual Office – Cenník

Virtual Office

Virtual Office (Registračné sídlo): 7,00 EUR / mesiac

Registračné sídlo v sebe zahŕňa:
-registračné sídlo pre s. r. o., živnostníka, n. o.
-označenie poštovej schránky obchodným názvom spoločnosti
-preberanie a úschova listových zásielok
-e-mailová notifikácia o prijatej pošte v deň doručenia

Doplnkové služby:

Preposielanie pošty vrátane poštovného:
-preposielanie pošty v rámci SR 1x mesačne: 3,00 EUR
-preposielanie pošty v rámci SR každé dva týždne: 4,90 EUR
-preposielanie pošty v rámci SR každý týždeň: 7,80 EUR
-preposielanie pošty mimo SR v rámci EU: 7,80 EUR / 1 poslanie

Skenovanie obsahu pošty:
-Skenovanie vykonané a preposlané na Klientom danú e-mailovú adresu vo formáte PDF najneskôr do druhého pracovného dňa. Cena skenu: 0,29 EUR / 1 strana A4

Akékoľvek zrušenie už objednanej služby (zaplatenej alebo ešte nezaplatenej služby)
podlieha poplatku 10 EUR

wamarc

Virtual Assistant Cenník

Virtualná Asistentka 5 EUR / 30 min.

  • Služby Virtuálna asistentka v sebe zahŕňa:

– kompletná asistentská podpora Klienta prostredníctvom zabezpečenia
každodenných kancelárskych úloh, ako:
– administratívne práce,
– vybavovanie korešpondencie – preberanie všetkých poštových
zásielok, avšak len za podmienky, že Klient vystavil príslušné
splnomocnenie na preberanie zásielok adresovaných Klientovi a to vo
forme a spôsobom vyžadovaným Slovenskou poštou.
– evidencia došlej a odoslanej pošty,
– evidencia mailov,
– evidencia došlých a odoslaných faktúr,
– archivácia agendy,
– práca s PC,
– organizovanie pracovných stretnutí (letenky, ubytovanie, atď.),
– komunikácia s klientmi,
– organizovanie firemných eventov, teambuildingov, atď.,
– spracovanie písomných záznamov z porád (v prípade potreby)

Doplnkové služby:

-preposielanie pošty v rámci SR: 3,00 EUR
-preposielanie pošty mimo SR v rámci EU: 7,80 EUR / 1 poslanie

Skenovanie obsahu pošty:
-Skenovanie vykonané a preposlané na Klientom danú e-mailovú adresu vo formáte PDF najneskôr do druhého pracovného dňa. Cena skenu: 0,29 EUR / 1 strana A4

Akékoľvek zrušenie už objednanej služby (zaplatenej alebo ešte nezaplatenej služby)
podlieha poplatku 10 EUR

Za naše služby Virtual Assistant a Virtual Office akceptujeme aj cryptomeny Bitcoin, Litecoin, Ethereum!